Rioleringswerkzaamheden

Het is een kleine stap van grondwerk en graafwerk naar het verrichten van rioleringswerkzaamheden, maar een zeer belangrijke stap. Nederland heeft meer dan 100000 km. riolering, waarvan 70% uit beton bestaat en 25% uit kunststof. Het onderhoud van riolering is dan ook zeer belangrijk voor een gezonde leefomgeving in ons land en voorkomt rioolproblemen.

Door verzakkingen of ongedierte kan het riool niet goed meer functioneren en treden er vaak lekkages op en dan heeft u last van rioolproblemen. Stankoverlast is dan meestal het vervolg en het riool moet dan gerepareerd of vervangen worden. MBG Diensten is dan de ideale partner. Wij kunnen u helpen met het vinden van de oorzaak van de lekkages met behulp van een rookinspectie en het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden, om het riool weer aan alle eisen te laten voldoen.

Rookinspectie

Door onder meer verzakkingen kunnen er kleine scheurtjes ontstaan die voor het blote oog niet te zien zijn. Deze kleine scheurtjes zijn vaak de oorzaak van een nog grotere achteruitgang van het riool. Met behulp van rook kunnen wij het riool controleren op deze scheurtjes of gaten en eenvoudig de plaats bepalen van de lekkage van het riool. De rook wordt geproduceerd door een rookgenerator en is geheel milieuvriendelijk. Kijk op www.rookinspecties.nl voor meer informatie.